شرایط ثبت شرکت در ایران چیست ؟

شرایط ثبت شرکت در ایران چیست ؟

شرایط ثبت شرکت در ایران چیست ؟

در حقوق ایران نخستین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری بحث شده قانون ۲۵ در سال ۱۳۰۳ می باشد.
بعد از آن قوانین ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ شمسی به تصویب رسید؛ اما نخستین قانونی که اولین بار در خصوص شرکت های تجاری وضع شد قانون مصوب ۳/۲/۱۳۱۱ است که از آن زمان تاکنون قانون تجارت ایران می باشد.
مرجع ثبت شرکت ها در تهران “اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی” و برای خارج از آن اداره ثبت اسناد،مرکز اصلی شرکت است که دفتر مخصوصی برای این کار در نظر گرفته شده است.

 

 

فرایند کلی ثبت شرکت

فرایند کلی ثبت شرکت می تواند در پروسه و مراحل مختلف، براساس نوع شرکت ثبتی صورت گیرد؛ اما آنچه در قوانین ثبت شرکت و فرایند کلی آن مهم می باشد، اساس و پایه اصلی ثبت شرکت ها است؛ که در انواع مختلف شرکت ها، به صورت مشابه، عملی و قابل اجرا خواهد بود.

فرایند کلی ثبت شرکت شامل مواردی زیر می باشد :

۱- در فرایند ابتدایی مراحل و قوانین ثبت شرکت ، باید شرکا مشخص شوند و با توجه به نوع شرکت، می تواند شرکای دو یا چند نفره را در بر گیرد.
مثلاً برای شرکت های سهامی، حداقل شرکا ۳ نفر و برای شرکت های با مسئولیت محدود، حداقل شرکا باید ۲ نفر باشد.

در این میان پیدا کردن شریکی مناسب که بتوانید به او اطمینان داشته باشد، از مواردی است که در فرایند کلی ثبت شرکت، باید به آن توجه داشت.

۲- در مرحله بعد براساس قوانین ثبت شرکت و شرایط موجود در سال ۹۸ می بایست افراد حقیقی یا حقوقی به سامانه الکترونیکی اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری و غیر تجاری مراجعه کنند و اطلاعات خود را در سامانه وارد نمایند و دیگر اسناد و مدارک لازم را به صورت اسکن شده، در سامانه بارگذاری نمایند.

۳- در مرحله دیگر قوانین ثبت شرکت، لازم است نام شرکت، مدت زمان فعالیت شرکت، آدرس شرکت، میزان سرمایه اولیه شرکت با توجه به نوع شرکت و نام هریک از شرکا تکمیل و ثبت گردد.
در ادامه نیز، با ارائه کلیه مدارک شناسایی سهامداران، اعضای هیأت مدیره، اعضای شرکت، میزان سهام و سرمایه سهامداران، سمت و جایگاه آنها در شرکت و ثبت شعب یا شعبات دیگر شرکت باید انجام گیرد.

۴- در ادامه فرایند و قوانین ثبت شرکت، می بایست کلیه مدارک شرکت نظیر، دو نسخه اظهارنامه، دو نسخه متن صورتجلسه مؤسسین و مجمع عمومی، دو نسخه اساسنامه، دو نسخه شرکت نامه، مجوز فعالیت شرکت در صورت نیاز، مدارک عدم داشتن سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و اصل وکالت نامه به صورت اسکن شده در سامانه مذکور درج و بارگذاری شود.

۵- پایان کار نیز پست کردن مدارک به اداره ثبت شرکت ها می باشد. بعد از بررسی و ارزیابی های لازم، کارشناسان اداره ثبت شرکت ها با پذیرش و یا رد مدارک ارسالی، نتیجه را به متقاضیان اعلام می کنند.

۶- در صورت پذیرش مدارک و دریافت گواهی تأیید کارشناسان مربوطه، متقاضیان یا وکلای قانونی آنها با در دست داشتن کلیه مدارک هویتی و مراجعه مستقیم به اداره ثبت شرکت ها، مرحله پایانی ثبت شرکت خود را به انجام رسانده و شرکت خود را به صورت رسمی ثبت می نمایند.

۷- در صورت رد مدارک متقاضی یا متقاضیان، لازم است مدارک را بررسی کرده و با رفع نواقص آن، مجدداً مدارک را برای بررسی کارشناسان اداره ثبت شرکت ها، در سامانه بارگذاری کنند؛ تا مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد و نتیحه رد یا پذیرش آن، متعاقباً به متقاضیان اعلام گردد.

 

به موجب قوانین ایران،کسانی که می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند به شرح ذیل می باشند :

۱٫کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند.

۲٫دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره،مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.

۳٫اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت ۱۰۰% در ایران شرکت ثبت نمایند.

۴٫چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند. (Joint Venture) به منظور ایجاد اشتغال در ایران،سعی شده است تا این روند در ایران راحت طی گردد. (مدارک لازم گواهی ثبت شرکت + کپی مدارک هویتی نمایندگان آن ها)

 

شرایط ثبت شرکت در ایران

طبق ماده ی ۲۰ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های تجاری بر ۷ قسم است :

۱٫شرکت سهامی
۲٫شرکت با مسئولیت محدود
۳٫شرکت تضامنی
۴٫شرکت مختلط غیر سهامی
۵٫شرکت مختلط سهامی
۶٫شرکت نسبی
۷٫شرکت تعاونی تولید و مصرف

مشخصات و ویژگی های هر یک از شرکت های تجاری در ایران :

۱-شرکت سهامی عام:

حداقل شرکا در شرکت سهامی عام ۵ نفر است.حداقل سرمایه پانصد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۵ نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.

۲-شرکت سهامی خاص

حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص ۳ نفر است.حداقل سرمایه صد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۳ نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.

۳-شرکت با مسئولیت محدود

حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص ۲ نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۱ نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک می باشد.

۴-شرکت تضامنی:

در شرکت تضامنی حداقل شرکا ۲ نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.

۵-شرکت نسبی

حداقل شرکا در شرکت نسبی ۲ نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک می باشد.

۶-شرکت مختلط سهامی

در شرکت مختلط سهامی حداقل شرکا ۲ نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک می باشد.

۷-شرکت مختلط غیر سهامی

در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل شرکا ۲ نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه می باشد.

۸-شرکت تعاونی

حداقل شرکا در شرکت تعاونی ۷ نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۳ تا ۷ نفر و مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می باشد.

به موجب ماده ۱۹۶ قانون تجارت اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین شده که به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد:

۱٫شرکت نامه حاوی مشخصات شرکت
۲٫اساسنامه
۳٫صورتجلسه مجمع عمومی
۴٫صورتجلسه انتخاب هیات مدیره و قبولی آنان
۵٫رسید سرمایه

وفق ماده ۱۹۷ ق.ت که می گوید:”در ظرف ماه اول تشکیل شرکت خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.”

انتشار ثبت در ظرف ماه اول تشکیل شرکت به انضمام خلاصه ای از شرکت نامه و پیوست های آن منتشر می گردد.صدور آگهی ثبت شرکت در روزنامه ی رسمی،آخرین اقدام جهت ثبت شرکت محسوب می شود.

بر اساس ماده ۲۰۰ ق.ت.” در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضاء مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تفریق حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ می شود مقررات مواد ۱۹۵-۱۹۷ لازم الرعایه است.

همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده ۷۹ این قانون اتخاذ شود رعایت خواهد شد.به عبارت دیگر صورتجلسه تنظیمی در شرکت پس از امضاء به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود تا به استناد ماده ۹ نظامنامه مذکور در موقع تغییر مدیر یا مدیران شرکت، تشریفات ثبت و آگهی صورت پذیرد و مراتب ثبت و منتشر گردد.

* از اینکه ثبت آروین را انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم. *
شرکت ثبتی، ثبت آروین با چندین دهه سابقه درخشان، مفتخر است که با پرسنل و کارشناسان مجرب در خدمت شما متقاضیان محترم باشد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
کارت بازرگانی چیست ؟

کارت بازرگانی چیست ؟

کارت بازرگانی چیست ؟

کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می تواند با داشتن آن اقدام به تجارت ( واردات و صادرات کالا) کند و در ایران تنها بازرگانی می تواند در واردات و صادرات فعالیت کند که دارای این کارت باشد.

این کارت ، توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند صادر می شود و صدور و استفاده از مزایای کارت بازرگانی موکول به آن است که بازرگان، موسسه و یا شرکت، نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشد.

بازرگانی که تقاضای صدور این کارت را می نماید باید طبق فرم های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهد و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شود.

صدور این کارت برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله متقابل است، یعنی در صورتی به بازرگان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آن ها نیز به بازرگان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی بدهد.

کارت بازرگانی برای فعالیت در چه موضوعاتی صادر می شود؟

۱) کارت بازرگانی تجاری:

مجوزی است که شخص می تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.

این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد.

۲) کارت بازرگانی خدماتی:

برای اشخاص حقوقی که مجوز سرمایه گذاری با زمینه خدماتی دارند صادر می شود. دارندگان این کارت تنها در زمینه ی فعالیت خود می توانند کالا وارد نمایند.

۳) کارت بازرگانی موردی:

این کارت تنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای یک بار خواهان ترخیص کالاهای خود می باشند، صادر می گردد.

۴) کارت بازرگانی تولیدی یا صنعتی:

این کارت برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه گذاری با زمینه فعالیت تولیدی هستند صادر می شود و دارندگان این کارت می توانند فقط تجهیزات کارگاهی و مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را وارد نموده و پس از تولید صادر نمایند.

کارت بازرگانی به هر ۲ صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.

شرایط دریافت کارت بازرگانی

الف: اشخاص حقیقی ایرانی:

– داشتن حداقل ۲۱ سال تمام
– داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
– داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری
– داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
– داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی
– نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی
– نداشتن محکومیت موثر کیفری
– عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

ب: اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

– داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه
– داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
– عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور

ج: اشخاص حقوقی:

– مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نمی باشند.
– مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکت ها باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر بوده و سابقه ی محکومیت موثر کیفری نداشته باشد.
– مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان های دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.

شرکت ها نیز باید دارای شرایط ذیل باشند:

عدم ورشکستگی به تقصیر،داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت(ملکی یا استیجاری)،داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی

 

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:

 

– اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ۱۸۶ ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی

– دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

– سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده

– اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

– یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد. (با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)

– اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن

– ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

* تبصره: دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری،
اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه،از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.

– اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
* تبصره: متولدین سال های ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* تبصره: متولدین سال های ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* تبصره: متولدین سال های ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

– داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.

– اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است(با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف)تایید شده باشد قابل قبول است.

– ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت روئت الزامی می باشد.

– ارائه یکی از مدارک ذیل:

الف : اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب : اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج : اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن

– ارائه ی اصل وکپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)

– ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از:

– اصل و فتوکپی کارت ملی

– کپی و اصل اساسنامه ی شرکت

– اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی

– اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره)

– ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص)

– ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود)

– کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.

– اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت

– اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی

– اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند ۱-۱-۴ دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد.)

– اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه نگذشته باشد.

– کد اقتصادی

– گواهی گمرک اعمال ماده ی ۷ عدم مبادرت به قاچاق

– خرید تمبر به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.

– شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس ۴ در ۶ و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه)

– تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی

– تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط دفترخانه

– اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز تاسیس

مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز تاسیس

جواز تاسیس و مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز تاسیس چیست ؟

جواز تاسیس، مختص اشخاصی‌ می باشد که می‌خواهند در یک یا چند رشته خاص، سرمایه‌گذاری کنند.
این جواز از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌شور و تمامی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند برای اخذ مجوز تاسیس اقدام کنند.

نکته: مطابق مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخذ مجوز تاسیس برای یک شخص فقط امکان ‌پذیر است؛ به این معنا که مجوز تاسیس، به طور همزمان، برای دو شخص صادر نمی‌شود و مالک هر جواز تاسیس فقط یک نفر است.

هر شخص می تواند فقط ۱ بار جواز از اداره صنعت معدن و تجارت دریافت کند.
اگر شخصی یک جواز شخصی داشته باشد و بخواهد یک جواز شرکتی نیز بگیرد امکان ندارد.
مگر اینکه یک جواز شرکتی ثبت شده را خریداری کند و بعد به نام خودش بزند.
این موضوع را به خاطر داشته باشید که جواز تاسیس با موضوع شرکت باید مرتبط باشد.
اشخاصی که جواز تاسیس دریافت کرده‌اند، می ‌توانند مجوز خود را به دیگران انتقال دهند.

مزایای اخذ جواز تاسیس

• دریافت وام
• دریافت تسهیلات دولتی
• (از نکات مثبت این وام و تسهیلات می‌توان به، سود پایین، وجود تنفس ۲ ساله بین اخذ وام و بازپرداخت و پرداخت بلند مدت اقساط آن اشاره نمود)
• ثبت علامت تجاری
• امکان شرکت در نمایشگاه‌های تجاری داخلی و خارجی

• مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس حقیقی(شخصی):

• -کپی کارت ملی
• -کپی شناسنامه
• -کپی کارت پایان خدمت
• -تکمیل فرم پرسشنامه اخذ جواز تاسیس(طرح توجیهی)

• مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس حقوقی(شرکتی):

• – کپی آگهی تأسیس شرکت
• -روزنامه رسمی تأسیس شرکت
• -کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت
• -کپی کارت ملی و شناسنامه و پایان خدمت مدیر عامل شرکت
• -کپی شرکتنامه یا اظهارنامه شرکت
• -مهر شرکت
• -سربرگ شرکت
• -تکمیل فرم پرسشنامه اخذ جواز تاسیس(طرح توجیهی)

نکته: استعلام مجوز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.

اخذ مجوز تاسیس برای اشخاص حقوقی بهتر است یا حقوقی؟

کارکرد جواز تاسیس برای اشخاص حقیقی و حقوقی، تفاوت آشکاری با یکدیگر ندارند اما در بعضی از موارد، اخذ مجوز حقوقی، مزایایی دارد که مجوز حقیقی فاقد آن است.
برای مثال بانک‌ها و موسسات مالی، برای ارائه تسهیلات به طرح‌ها و جوازهای تاسیس حقوقی تمایل بیشتری دارند، درحالی‌که اختصاص وام با مبلغ قابل توجه به اشخاص حقیقی به ندرت اتفاق می‌افتد.

مدت اعتبار مجوز تاسیس

مدت اعتبار جوار تاسیس، اعم از حقیقی و حقوقی، یک سال است.
جواز تاسیس، بعد از اتمام مدت اعتبار، قابل تمدید است و در صورت عدم تمدید، جوار تاسیس خود به خود باطل می‌شود.

تفاوت‌های جواز تاسیس و پروانه کسب

• اخذ پروانه کسب به صورت موقت یا غیرموقت امکان پذیر است.
• جواز تاسیس، قبل از پروانه بهره‌برداری صادر می‌گردد. پروانه بهره‌برداری، مدت اعتبار بیشتری را داراست و تا زمانی که تولید ادامه داشته باشد، پروانه بهره‌برداری دارای اعتبار است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
هزینه دریافت کد اقتصادی چقدر است؟

هزینه دریافت کد اقتصادی چقدر است؟

کد اقتصادی چیست؟  هزینه دریافت کد اقتصادی چقدر است؟

تا پایان این مطلب شما با شرایط، مدارک و هزینه دریافت آن طبق آخرین قوانین سال ۹۸ آشنا خواهید شد.  چگونه کد اقتصادی بگیریم؟ کد اقتصادی یک کد ۱۲ رقمی می باشد که از طرف واحد عملیات سازمان امور مالیاتی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت تجاری دارند اختصاص داده می شود. در واقع ” کد ۱۲ رقمی ” کد احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی است.

دریافت کد اقتصادی برای تمام فعالان عرصه تولید، توزیع، مونتاژ و صادرات و واردات ضروری می باشد. چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی نیاز است جهت فعالیت اقتصادی خود نسبت به ثبت نام کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نمایند. لازم به ذکر است که اخذ کد اقتصادی برای شخصیت¬های حقیقی منوط به ارائه پروانه کسب و معرفی محل فعالیت است.

شرایط دریافت کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی، بعد از ثبت شرکت و برای اخذ کارت بازرگانی، الزامی است. شرکت¬ها از زمان ثبت در اداره ثبت تا دو ماه بعد وقت دارند که جهت تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام کنند. در غیر این صورت مجاز به عقد قرارداد یا ارائه اظهارنامه مالیاتی در پایان سال مالی نیستند. علاوه بر این، دریافت کارت بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد قرارداد با موسسات دولتی نیز در گرو اخذ این کد ۱۲ رقمی هستند.

از بین مزایای دیگر اخذ کد اقتصادی می توانیم به پرداخت حقوق دولت تحت نام مالیات، تسهیل و تسریع روند بررسی دفاتر قانونی شرکت، احراز هویت اشخاص در اداره مالیات و ممانعت از رقابت های ناسالم اشاره کنیم. شرکت هایی که کد اقتصادی ندارند؛ مشمول قوانین معافیت از مالیات نمی شوند.

 

دریافت کد اقتصادی

کد اقتصادی کدی طراحی شده توسط سازمان امور مالیاتی برای پیگیری معاملات تجار و فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل است تا محاصبه مالیات را دقیق تر کرده و از سود جویی احتمالی و فرار مالیاتی جلوگیری نماید و بازار را سالم سازی کند.

هر شخصیت حیقی یا حقوقی فعال باید کد اقتصادی اخذ کند و آن را بر روی فاکتورهای فروش خود درج کند تا آن فاکتور ، فاکتور رسمی به شمار بیاید؛ زیرا در پایان سال مالی تنها فاکتورهای رسمی هستند که از نظر اداره مالیات و ممیز این اداره در جهت محاسبه درآمد و هزینه معتبر هستند و تنها با اتکا به این فاکتورها و کد اقتصادی درج شده روی آنها است که میزان سود خالص و مالیات بر درآمد سالانه اشخاص حقیقی یا حقوقی مشخص می گردد.

 

ضرورت دریافت کد اقتصادی

ضرورت دریفت کد اقتصادی به شرح زیر می باشد‌:
• برای شرکت در مزایده و مناقصات.
• برای صدور فاکتور های رسمی.
• برای اخذ کارت بازرگانی.
• برای افتتاح حساب بانکی مربوط به شرکت.
• برای قرارداد های رسمی دولتی

 

مزایای اخذ کد اقتصادی

 

۱. اشخاص حقیقی و حقوقی به وسیله کد اقتصادی در سازمان مالیاتی شناخته می شوند ٫ کد اقتصادی توسط سازمان امور مالیات به افراد داده می شود.
۲. بررسی راحت تر امور مالیاتی
۳. محاسبه صحیح مالیات افراد در اداره مالیات
۴. رقابت سالم در امور تجاری

اشخاص مکلف در اخذ کد اقتصادی

• تمامی اشخاص حقوقی که در زمینه ی تولید ، مونتاژ ، صادرات و واردات ، توزیع کالاها و امور خدماتی فعالیت دارند.
• تمامی اشخاص حقیقی که در زمینه ی تولید ، مونتاژ ، صادرات و واردات ، توزیع کالاها و امور خدماتی فعالیت دارند. اشخاص حقیقی باید دارای پروانه کسب و کار از مراجع مربوطه , دارای محل مشخص جهت فعالیت و شرایط لازم را جهت اخذ کد اقتصادی باشند.

باید توجه داشت که مطابق مصوبه اخیر مجلس ، چنانچه شرکت ها مراحل اخذ کد اقتصادی را انجام ندهند و این کد را دریافت نکنند از معافیت های مالیاتی که در ماده ۱۰۵ قانون سازمان مالیاتی کشور قید شده بی بهره خواهند بود. به موجب ماده ۱۰۵ قانون سازمان مالیاتی کشور درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود , پس از وضع زیان های (هزینه ها) حاصل از منابع غیر معاف و کسر مالیات های مقرر به استثناء مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات حداکثر به نرخ ۲۵ درصد خواهند بود.

* بعد از ثبت شرکت باید کد اقتصادی اخذ گردد , در غیر این صورت به شرکت جریمه تعلق می گیرد.

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی (کد اقتصادی برای شرکت)

• مدارک هویتی اعضاء برابر اصل شده (۲ نسخه)
• مدارک هویتی شرکت برابر اصل شده (۲ نسخه)
• آخرین تغییرات شرکت به همراه روزنامه رسمی آخرین تغییر آدرس (۲ نسخه)
• گواهی امضاء صاحبان امضاء.
• مهر شرکت.
• قبوض برق و تلفن که با کد پستی شرکت همخوانی داشته باشد.
• سند ملکی که شرکت در آن فعالیت می کند و دارای اعتبار می باشد.
• اجاره نامه شرکت که دارای هلوگرام باشد یا اجاره نامه که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.
• معرفی نامه برای اداره مالیات مربوطه.
• تکمیل فرم اطلاعات و دفترچه مالیاتی برای اشخاص حقوقی

 

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی اشخاص حقیقی (کد اقتصادی برای اشخاص)

• مدارک هویتی شخص درخواست کننده برابر اصل شده (۲ نسخه)
• فرم اطلاعات اعضاء.
• مدارک بانکی.
• مجوز فعالیت و یا سند محل فعالیت تجاری.
• سه قطعه عکس ۴*۳
• تکمیل فرم اطلاعات و دفترچه مالیاتی برای اشخاص حقیقی.
• سند ملکی که شرکت در آن فعالیت می کند و دارای اعتبار می باشد.
• اجاره نامه شرکت که دارای هلوگرام باشد یا اجاره نامه که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.
• قبوض برق و تلفن که با کد پستی آدرس اعلامی همخوانی داشته باشد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 3]
نحوه تنظیم صورت جلسه شرکت

نحوه تنظیم صورت جلسه شرکت چگونه است؟

نحوه تنظیم صورت جلسه شرکت

یکی از نکاتی که در امور شرکت و ثبت شرکت پر اهمیت است تنظیم و تهیه صورت جلسه است.
هر شرکتی پس از تاسیس ممکن است مجبور به انجام تغییراتی شود، پس بعد از اعمال تمامی تغییرات و تصمیم گیری در هیئت مدیره باید نسبت به معتبر بودن تصمیمات اتخاذ به ثبت کردن تصمیمات تحت عنوانی به نام صورت جلسه کنند.
این صورت جلسه باید تحت دو نسخه تهیه و یکی از نسخه‌ها پس از تنظیم به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داده شود.

اما سوال این است که خود صورتجلسه چیست؟ و دارای چه نکاتی است؟ برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صورتجلسه شرکت در ادامه همراه ما باشید.

صورت جلسه شرکت چیست؟

برای ثبت تغییرات انجام شده در یک شرکت، نیاز داریم که یک صورتجلسه تنظیم کنیم.
برای کسب اطلاعات جامع تر، بهتر است به ماده ۲۰۰ قانون تجارت کشور رجوع کرد که اینگونه مشخص کرده است که، ثبت تغییرات موضوعاتی همچون تغییر در اساسنامه، تمدید مدت شرکت، ورود و خروج اعضا، انحلال شرکت، تغییر نام شرکت و هرگونه تغییری که ماده ۵۸ قانون تجارت به آن اشاره شده است نیازمند تشکیل صورت جلسه است.
در ادامه با روند تغییر مواردی که گفته شد شما را آشنا خواهیم کرد.

صورت جلسه در شرکت به چه معناست و چگونه تعریف می‌شود؟

صورت جلسه در در معنای شرکت به نوشتاری گفته می‌شود که رویدادهای جلسه در آن ثبت می‌گردد.
یک صورت جلسه دارای موضوعاتی همچون تاریخ، محل برگزاری جلسه، مشخصات اعضای شرکت کننده در جلسه، تصمیمات اتخاذ شده در جلسه و دیگر اطلاعاتی است که در ارتباط با جلسه باشد.
ضمنا مکمل یک جلسه تنظیم صورت جلسه است که باعث به رسمیت شناختن جلسه می‌شود در ادامه با نکاتی در رابطه با صورت جلسه آشنا خواهیم شد.

تنظیم صورت جلسه شرکت

یک صورت جلسه توسط یک منشی و یا دبیر جلسه تنظیم می‌گردد. دبیر یا منشی ممکن است از اعضای اصلی شرکت بوده و یا می‌تواند خارج از مجموعه جلسه باشد. البته باید به این نکته اشاره داشت اگر فردی خارج از جلسه برای منشی بودن و یا دبیر بودن در جلسه انتخاب شود باید توسط تمامی اعضاء رای اعتماد گرفته باشد.
متن یک صورت جلسه باید در راستای جلسه بوده به صورت کاملا دقیق و مطابق با نمونه صورت جلسه هایی که اداره ثبت ‌شرکت‌ها در سامانه خود مشخص کرده باشد.
در هر صورتجلسه ای نکاتی باید رعایت شود از جمله شماره جلسه، مشخصات اعضای جلسه، دستور جلسه، مطالب مطرح شده، تصمیمات اتخاذ شده، زمان جلسه، مکان و… که در ادامه مرور خواهیم کرد.

• شماره جلسه:

شماره جلسه در صورت جلسه بر مبنای دوره جلسات می‌باشد. و بر اساس دستورالعمل های داخلی خود شرکت است.

• مشخصات اعضای جلسه

نام و نام خانوادگی هر یک از اعضا باید در قسمت مشخصی در صورت جلسه قید شود. چه اعضای حاضر چه غایب.

• دستور جلسه
در زمان برگزاری یک جلسه هدف از تشکیل باید به صورت دستور جلسه به شکل کاملا واضح و شفاف مشخص شود. . از قبل به اطلاع اعضا رسیده باشد.

• تصمیمات
تمامی تصمیمات اتخاذ شده در یک جلسه باید در صورت جلسه ثبت شود و حتی گاهی اگر از اعضای جلسه مخالف مصوبات بودند باید نام و دلایل مخالف آنها ثبت گردد.

• زمان و مکان جلسه
تاریخ و مکان جلسه همواره باید در قسمت مشخصی در صورت جلسه مشخص شود.

• جلسات بعدی و امضاء اعضای شرکت کننده
در صورتی که اهداف یک دستور جلسه طی یک جلسه محقق نشود در صورت جلسه باید مکان و زمان جلسات بعدی مشخص شود. ضمناً تمامی اعضای شرکت کننده جلسه اعم از افرادی که حق رای دارند یا ندارند باید کلیه مندرجات صورت جلسه را امضا کنند.

 

انواع صورتجلسه شرکت

در تقسیم بندی صورت جلسه سه نوع تقسیم بندی کلی وجود دارد یک اینکه بر اساس نوع شرکت بوده یا بر اساس مرجعی که قرار است صورتجلسه در آن تنظیم شود. به صورت خلاصه این موارد را مرور خواهیم کرد.

تقسیم بندی بر اساس نوع شرکت

• صورت جلسه شرکت‌های با مسئولیت محدود
• صورت جلسه شرکت‌های سهامی خاص
• صورت جلسه شرکت‌های سهامی عام
• صورت جلسه شرکت‌های تضامنی
• صورت جلسه شرکت‌های تعاونی
• صورت جلسه شرکت‌های نسبی
• صورت جلسه شرکت‌های مختلط سهامی
• صورت جلسه شرکت‌های مختلط غیر سهامی

تقسیم بندی صورتجلسه بر اساس مرجع مورد نظر در شرکت

• صورت جلسه مجمع عمومی مؤسس
• صورت جلسه مجمع عمومی و فوق‌العاده
• صورت جلسه هیئت مدیران
• و…

 

تقسیم‌بندی بر اساس موضوع جلسه

• صورت جلسه در خصوص نقل‌وانتقال سهم‌الشرکه
• صورت جلسه در خصوص تغییر سرمایه شرکت
• صورت جلسه در خصوص تغییر اساسنامه
• صورت جلسه در خصوص انتخاب بازرسین

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
هدف از ثبت برند

هدف از ثبت برند چیست؟

هدف از ثبت برند چیست؟

منظور از برند چیست؟ برند یا علامت تجاری نامی است که برای معرفی، استفاده و مشخص کردن یک محصول و یا خدمات استفاده می شود. به عبارت دیگر علامت تجاری اسم، اصطلاح، نشانه، طرح و یا ترکیبی است که به خریداران و مصرف کنندگان کمک می کند، به درستی اقدام به انتخاب و خرید کنند.

نام تجاری و علامت تجاری برای معرفی و تشخیص انواع کالاهای شبیه به هم استفاده می شوند.

در اقتصاد جدید، کشورهای مختلف جهان با شرکت های خود و نام تجاری آنها شناخته می شوند و اهمیت شرکت ها به مراتب بیشتر از اهمیت دولت های آنها در عرصه های تجاری است و به صورت قوی خودنمایی می کند.

به همین دلیل در دوران کنونی، نام تجاری به صورت شناسه عمل می کند که باید در جهت شناساندن آن به روشی متمایز و قابل رقابت با سایرین انجام شود.

در حال حاضر تولید کالا و خدمات به تنهایی قدرت نیست، بلکه به اشتراک گذاری آن قدرت است.

به بیانی دیگر، این موفقیت زمانی به بار می نشیند که نتیجه ی آن به دست مشتری نیز برسد.

در این شرایط ، اگر بخواهیم کاری موثر ایجاد کنیم و محصولات و کالاهای خود را به دیگران هم معرفی کنیم، برندها فرصتی بی نظیر جهت اثر بخش کردن، متمایز کردن وهمین طور ماندگار نمودن کالاها و محصولات به دست می دهند که از این فرصت می توان به بهترین شکل برای اهداف بازاریابی و موفقیت یک سازمان استفاده نمود.

نام تجاری یا برند ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار، علامت یا ترکیبی از آنهاست که موجب شناسایی محصول، تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود.یک برند می تواند معرف سطح معینی از دوام ،کیفیت ،عملکرد ،قابلیت اعتماد ،قابلیت تعمیر، و سایر ویژگی ها باشد.
ادر این زمان بیش از پیش علامت تجاری و برند دارای اهمیت هستند. با این که شرکت‌ها می‌توانند برند خود را به ثبت نرسانند و هیچ الزام قانونی برای ثبت علامت تجاری وجود ندارد، بسیاری از افراد برای پرهیز از سوء استفاده دیگران دست به این کار می‌زنند.

در حقیقت یک نام تجاری، تعهد دائمی یک فروشنده برای ارائه ی مجموعه ای از ویژگی ها و مزایا و خدمات خاص به خریداران است که این از نظر مصرف کننده یعنی نشانه ی کیفیت ، هزینه ی پرس و جوی کمتر، ریسک کمتر و وسیله ای نمادین برای اظهار شخصیت.

چنانچه، ذهنیت و انتظار مشتریان نسبت به کالا تامین گردد و حس رضایت مندی در آن ها ایجاد شود، به دنبال آن، وفاداری مشتری به آن کالا شکل می گیرد که اغلب از ارزشمندترین دارایی های یک شرکت محسوب می شود.

به خاطر همین است که شرکت های بزرگ و موفق همیشه در پی راه هایی بوده اند که بتوانند عواملی که در افزایش ارزش نام تجاری مؤثرند را افزایش و عوامل کاهنده ی ارزش را کاهش دهند.

لذا چنانچه بتوانیم نام تجاری خوبی طراحی کنیم و به تعهداتی که در ضمن نام تجاری مدعی آن ها می شویم پایبند باشیم و رضایت مشتریان را از عملکرد خود جلب کنیم می توانیم وفاداری آن ها را نسبت به تولیدات خود تضمین کنیم که این امر یعنی رابطه ی طولانی مدت مشتریان با موسسه که باعث سودآوری طولانی مدت برای موسسه می گردد.

تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه ی مشخصی نباشد، می توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار داشت. از طرفی دیگر قابل ذکر است داشتن علامت و نام تجاری اختیاری است، مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.دوره ی حمایت از علامت تجاری ده سال است که می توان آن را به دفعات نامحدود با پرداخت هزینه های پیش بینی شده در مقررات تمدید نمود.

 

هدف از ثبت برند مدیران برتر:

مدیران و صاحب نظران، نام تجاری و یا برند را با اهداف متعددی به ثبت می رسانند.

 

۱- حق استعمال انحصاری علامت با ثبت برند

حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسانی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برسانند.در صورت پرداخت مبلغ ،طبق قانون ثبت علائم تجاری، پس از ثبت علامت ،شرکت حق انحصاری پیدا می کند که به موجب آن می توانید از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نمایید.

 

۲- ثبت نام تجاری به عنوان ابزاری قانونی

یکی از تفاسیر ساده از یک نام تجاری به کاربردن آن به عنوان ابزاری برای بیان در اختیار داشتن مالکیت قانونی یک محصول است. ایجاد یک نام تجاری نشان دهنده ی یک سرمایه گذاری بر روی یک محصول می باشد و در نتیجه سازمان ها به دنبال در اختیار گرفتن حق مالکیت قانونی آن به عنوان یک وسیله ی پشتیبانی کننده در برابر تقلید کنندگان می باشند. ثبت قانونی یک نام تجاری برای آن حمایت قانونی فراهم می کند. هنگامی که یک برند ثبت می شود ، منجر می شود نام و نشانی که برای محصول برنامه ریزی شده ، به سلامت در مسیر تحقق اهداف یک سازمان به کار بسته شود و از آسیب ها محفوظ بماند.

قانون، نام تجاری را که حق استعمال انحصاری آن به اشخاص معین داده شده، مورد حمایت خود قرار داده و اشخاص دیگر را از تعدی و تخطی نسبت به آن منع می نماید و به جهت منافعی که برای جامعه در رواج علامات تجاری هست اشخاص متعددی را محکوم به جبران خسارت صاحب علامت می نماید و دامنه ی خسارت را به قدری وسیع قرار داده که شامل ضررهای وارده و حتی منافعی می داند که طرف از آن محروم شده است(ماده ۴۹)در واقع قانون،عدم النفع را در این مورد جزء خسارت قرار داده است.علاوه بر آن مقررات سختی برای تعقیب جزائی وضع گردیده است.قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)مصوب مرداد ماده ۱۳۶۲ برای متخلفین مجازاتی به شرح زیر تعیین نموده است:

ماده ۱۲۲: هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل کند یا با علم به مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته یا به فروش به رساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند بنحوی که موجب فریب مشتری شود،به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۳: هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارده کند،به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود.

ماده ۱۲۴: اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.
۱-کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
۲-کسانی که عالماَ محصولی را به معرض فروش گذاشته یا به فروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است.

در آئین نامه جهت کلیه ی اجناس،طبقاتی قائل و آن را به ۳۶ قسمت نموده اند مثلاَ طبقه ۱ محصولات شیمیایی که در صنایع و علوم و عکاسی و کشاورزی و کود طبیعی و مصنوعی و مواد آب دادن فلزات و دباغی است و طبقه ۲۳ انواع نخ و طبقه ی ۲۴ انواع پارچه است.بنابراین متقاضی باید معلوم کند جنس مورد تقاضای او با کدام یک از طبقاتی که در آئین نامه ی ذکر شده مطابقت دارد و برای هر طبقه حق الثبت جداگانه باید پرداخت نماید.

 

امکان انتخاب مصرف کنندگان با ثبت برند

ثبت برند به مصرف کنندگان امکان انتخاب می دهد،بدین صورت که ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.

مشتری به محض ملاحظه ی علامت می داند که این محصول متعلق به کارخانه یا تجارتخانه ای است که مورد اعتماد او می باشد و بدین ترتیب،با ثبت برند شرایط سالمی برای مصرف کنندگان به وجود می آید تا به دور از بازار سیاه اجناس تقلبی با خیالی آسوده و با آگاهی کامل ، در شرایطی منصفانه و سالم به انتخاب کالاهای مرغوب و مورد نیاز خود بپردازند.

چرا که اگر رقیبان از علامت تجاری مشابه یا یکسان استفاده نمایند ، مشتریان را گمراه ساخته و با ارائه ی محصولی با کیفیت نازل و نامرغوب ،هم مصرف کنندگان را متضرر ساخته و هم به سود شرکت لطمه خواهند زد و هم اعتبار و وجهه ی شرکت رابه طور جبران ناپذیری به خطر می اندازند.چالشی که امروزه کسب و کارهای ما با آن رو به رو هستند.

 

جلوگیری از سوء استفاده ی متقلبان

ثبت نام تجاری باعث جلوگیری از سواستفاده ی متقلبان می شود که به موجب آن می توانید از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نمایید. در حقیقت، حفاظت علائم تجاری مانع تلاش های متقلبان برای استفاده از علائم مشخص به منظور فروش محصولات و ارائه ی خدمات نامرغوب می شود.

مزایا و هدف از ثبت برند عبارتند از :

 

قانونی شدن

اولین مزیت و شاید مهمترین ویژگی که برند برای شما دارد، این است که با ثبت برند، در مقابل قانون شناخته می‌شوید. منظور از شناخته شدن این است که وقتی شما برند خود را به ثبت برسانید، می توانید از افرادی که از برند شما استفاده می کنند، شکایت کنید و آن ها مجبور به عوض کردن اسم و پرداخت غرامت به شما هستند.با ثبت قانونی برند دیگر شرکت ها و یا تجارت ها دست به تقلید و سوء استفاده از علامت تجاری شما نمی زنند و با خیال راحت می توانید به تجارت بپردازید.

 

 

 

 

ایجاد تمایز

ثبت برند علاوه بر شما برای مشتریان شما نیز می تواند بسیار سودمند باشد. آن ها می توانند به راحتی محصول و یا خدمات شما را پیدا و از آن استفاده کنند.همچنین این امر باعث می شود شما هر چه بیشتر به نیاز های مشتری ها دست پیدا کنید و بدانید که بر چه اساسی به سراغ برند شما می آیند و یا چه دلیلی باعث می شود رقیب شما را انتخاب کنند. با افزایش کیفیت و تطبیق آن با خواست مخاطب می توانید سهم بیشتری در بازار پیدا کنید.

 

 

 

بازاریابی

امروزه بازاریابی به یکی از رکن های اساسی هر تجارتی تبدیل شده است. اساس کار بازاریابان شناساندن و به شهرت رساندن محصولات یا خدمات است که اصولا این امر بدون برند و لوگو شدنی نیست.
البته برای بازاریابی و به شهرت رساندن یک تجارت، تنها ثبت علامت تجاری کافی نیست بلکه بایدها و نبایدهایی در انتخاب برند مناسب وجود دارد که در صفحه انتخاب نام برند مفصل در مورد آن صحبت کرده ایم.

 

 

 

 

 

نمایندگی

حق امتیاز یکی دیگر از مواردی است که مشوقی برای ثبت برند به شمار می رود. زمانی که شما برند خود را به ثبت می رسانید، اجازه استفاده برای اشخاص ثالث نیز مهیا می شود. به همین دلیل شما می‌توانید حق امتیاز علامت تجاری خود را به افراد و یا شرکت های دیگر واگذار کنید تا هم به شهرت و اعتبار شما کمک کند و هم یک منبع درآمد مستقلی بدون هزینه ای برای شما باشد.

 

 

 

 


ایجاد دارائی

اگر برندی که انتخاب کرده اید بتواند در بازار ارزش و شهرت پیدا کند، خود برند به تنهایی می تواند یک دارائی ارزشمند به شمار رود. به این منظور که در آینده می توانید برند خود را به فروش برسانید و یا افرادی به نشانه اعتبار از نام آن در تجارت خود استفاده کنند تا برند خودشان شناخته تر شود و می تواند درآمدی مناسب برای شما ایجاد کند.

 

 

 

 

 

وام و سرمایه

یک برند ثبت شده می تواند اعتباری در مقابل دولت، بانک ها و سرمایه گذاران باشد. گرفتن وام و یا پیدا کردن سرمایه گذار وقتی می تواند برای شما اتفاق بی افتد که برند خود را به ثبت رسانده باشید. ثبت برند باعث می شود که قانون شما را به رسمیت بشناسد و همین امر می تواند به بانک ها و سرمایه گذارها این اطمینان را بدهد که تجارت شما می تواند قابل اعتماد و شناخته شده باشد.

 

 

 

 

کوتاه آنکه، شاید در ابتدا به نظر برسد امروزه بازار از محصولات و خدمات متنوع اشباع شده که مصرف کنندگان را از ورود کالاهای جدید بی نیاز ساخته است، اما هنوز هم بسیاری از کاربران، منتظر رونمایی از برندهای جدیدی هستند تا با ارائه ی کیفیت برتر، نیازهای آنان را برآورده سازند.

کافیست به شفافیت بدانید مصرف کنندگان شما به دنبال چه هستند و این رقابت شغلی بر سر چه چیزی است.نظر سنجی از مصرف کنندگان ، اطلاعاتی وسیع و همه جانبه در رابطه با کمبودها و مشکلات مصرف کنندگان به دست می دهند که با رفع آن ها می توان به تحولی بنیادین در ارائه ی خدمات دست یافت.بنابراین به دست آوردن یک جایگاه خاص، نیازمند حجم وسیعی از اطلاعات است که آگاهی و شناخت ، ازاصلی ترین عوامل موفقیت محسوب می شود.

به بیانی دیگر، در عصر تغییرات مستمر، همواره نیازهای جدیدی ظاهر می شوند که برای مرتفع نمودن آن ها تنها روحیه ای کارآفرین و تفکری خلاق راه گشا می باشد.

امروزه می توان گفت ثبت نام تجاری، قدمی مثبت در توسعه ی کسب و کارهای اقتصادی بزرگ و کوچک محسوب می شود و می تواند شرایطی سالم را به وجود آورد. بدیهی است در این عرصه ، بهترین بودن متمایز بودن را به همراه خواهد داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین مشاوره رایگان با مشاورین برتر ثبت آروین با ما تماس بگیرید.

۰۹۹۰۴۸۰۸۴۵۴

۴۴۹۶۰۳۴۲

۴۴۹۶۰۳۵۲

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
مزایای دریافت کارت بازرگانی

مزایای دریافت کارت بازرگانی

مزایای دریافت کارت بازرگانی

 

یکی از مدارک اصلی که در رابطه با مبحث واردات و صادرات کالا ضروری است کارت بازرگانی است.

 

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده ۲ قانون صادرات و واردات اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد.

 

این کارت توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند صادر می گردد.

 

مدت اعتبار کارت بازرگانی حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تایید توسط وزارت بازرگانی معتبر می باشد.

 

مزایای اخذ کارت بازرگانی عبارت است از:

* صدور گواهی مبدا

 

* صدور ویزای تجاری

 

* ثبت نام تجاری لاتین

* ارتباط با تجار خارجی

 

* عضویت در اتاق بازرگانی

 

* ثبت سفارشات و ترخیص کالا

* ثبت نام تجاری در خدمات صادرات

 

* واردات و صادرات از منطقه آزاد تجاری

 

* مبادرت به حق العمل کاری در گمرک

 

* مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان

 

* مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری

 

* شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی

 

 

 

مدارک مورد نیاز برای دریافت کارت بازرگانی اشخاص حقوقی موارد زیر میباشند که هر شرکتی باید برای استفاده از مزایای دریافت کارت بازرگانی باید آن ها را تهیه کند.

۱ – اصل اظهارنامه ثبت در دفاتر بازرگانی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره
۲ – اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
۳ – سه قطعه عکس سه در چهار مدیر عامل
۴ – اصل و کپی مدارک تحصیلی معتبر
۵ – اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دایم و یک سری کپی
۶ – اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل با اعتبار ۶ ماهه
۷ – فرم کارت بازرگانی و عضویت
۸٫ – اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی
۹ – کپی روزنامه رسمی تأسیس و تغییرات شرکت
۱۰ – اصل کارت ملی مدیر عامل جهت برابر با اصل بودن مدارک شناسایی
۱۱ – داشتن حداقل۲۳ سال تمام
۱۲ – اصل گواهی تأیید بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی به نام شرکت
۱۳ – ارائه سند مالکیت محل شرکت یا اجاره نامه
۱۴ – برای شرکتهای با مسؤلیت محدود، ارایه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت باشد
۱۵ – ارائه یک برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای خاص یا عام با مهر اداره ثبت شرکتها در مورد شرکتهای سهامی خاص

مدارکی که شخص حقیقی برای دریافت کارت بازرگانی باید تهیه کند شامل موارد زیر می باشد :

۱٫ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
۲٫ اصل گواهی پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت ها
۳٫ گواهی عدم سوء پیشینه
۴٫ اصل گواهی مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری
۵٫ اصل مدارک شناسایی
۶٫ اصل مدارک تحصیلی
۷٫ داشتن ۲۳ سال تمام
۸٫ اصل کارت پایان خدمت یا معافیت
۹٫ اصل گواهی حسن اعتبار بانکی
۱۰٫ ارائه کد اقتصادی جدید

 

نکته :

۱ – هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی می تواند یک کارت بازرگانی دریافت کند.
۲ – جهت اخذ کارت بازرگانی با توجه به آدرس ملک از اتاق بازرگانی آن استان می بایست اقدام گردد.
۳ – پرداخت هزینه حق عضویت به صورت سالانه می باشد.
۴ – برای اشخاص متقاضی واردات مواد اولیه ارائه پروانه بهره برداری و مجوز تولید الزامی است.

 

چنانچه تمایل به اخذ کارت بازرگانی دارید، با ثبت آروین تماس بگیرید و با مشاوران برتر ما در ارتباط باشید.

۰۹۹۰۴۸۰۸۴۵۴

۴۴۹۶۰۳۴۲

۴۴۹۶۰۳۵۲

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
جواز تاسیس چیست؟

جواز تاسیس چیست؟

جواز تاسیس چیست؟

جواز تاسیس یک مجوز اولیه می باشد که به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای فعالیت و یا سرمایه‌گذاری در زمینه های تولیدی و اقتصادی داده می‌شود و این اجازه را می‌دهد تا در یکی از شهرک‌های صنعتی در جواز نام برده و با امکاناتی که در مجوز پیش‌بینی شده مشغول به تولید کالاهایی باشد که در آن گواهی ذکر شده است.

مرجع صدور جواز تأسیس برحسب نوع فعالیت متفاوت می‌باشد بطور مثال: اگر نوع فعالیت تولید محصولات کشاورزی باشد باید جواز تأسیس از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شود و تولید کننده سرنگ و باند استریل و … از وزارت بهداشت باید مجوز بگیرد.

از تاریخی که جواز تاسیس صادر می‌شود به مدت یک سال اعتبار دارد و بعد از یک ‌سال قابل تمدید خواهد بود و چنانچه متقاضی اقدام به تمدید ننماید، جواز خود به خود از اعتبار خارج و باطل می‌شود.

* جواز تاسیس امکان انتقال به دیگری را دارد.

هر زمان فردی قصد دریافت جواز تاسیس داشته باشد باید مشخص شود که قرار است طرح برای شرکت یا فرد انجام شود.
در صورتی که قرار باشد فعالیت به صورت شرکتی انجام شود جواز به صورت حقوقی صادر خواهد شد و در غیر اینصورت بصورت حقیقی صادر می‌شود.

 

مزایای اخذ جواز تاسیس

 

مزایای اخذ جواز تاسیس

تخصیص زمین صنعتی در شهرک‌های صنعتی به نرخ مصوب دولتی با پرداخت تنها ۳۰% نقد و ۷۰% اقساط ۳۶ ماهه (هر سه ماه یک قسط)
ثبت برند فارسی برای محصولات در اداره ثبت علائم تجاری
امکان شرکت در نمایشگاه‌های تجاری داخلی و خارجی
امکان دریافت وام و تسهیلات دولتی با سود تولیدی و تنفس یک الی دو سال و بازپرداخت بلند مدت
در دسترس بودن پیش طرح توجیهی (PFS) تایید شده توسط کارشناسان مرجع صادر کننده برای ارائه و جذب سرمایه‌گذاری

 

جواز تاسیس صنایع و شرایط اخذ آن

از آنجا که قانون گذار علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی ، به سلامت و ایمنی کار هم پایبند است و به خوبی می داند اگر رعایت نکات ایمنی سازه ها را کنار بگذاریم آسیب ها و خطرات جبران ناپذیری گریبان گیر شهروندان خواهد شد، پس امنیت سازه ها و معابر عمومی به بهانه افزایش امکان اشتغال قابل قبول نیست و به همین دلیل جواز تاسیس حتی با ثبت شرکت هم به راحتی صادر نمی شود.

اقدام به طراحی و مونتاژ نیاز به اخذ مجوزی با همین نام در سازمان صنعت ، معدن ، تجارت اخذ می گردد.

* تنها واجدین شرایط ، این مجوز را دریافت می کنند.

با ایجاد این اهرم ،اشخاص واجد تجربه و تخصص ، مجوز طراحی ، مونتاژو نصب انواع پله های برقی و آسان برها را دریافت می کنند. جواز تاسیس عموما پس از عزم جدی اشخاص حقیقی نسبت به راه اندازی تولید و درمورد اشخاص حقوقی پس از تشریفات ثبت شرکت ، و انجام تکالیف مالیاتی ، در سازمان صنعت ،معدن ،تجارت استان انجام می شود.

به واسطه انواع آلاینده ها در مراکز استان ،امکان فعالیت های تولیدی و صنعتی در مقیاس بالا وجود ندارد، لذا جواز تاسیس کارخانه ها ، درخارج از مناطق شهری ومراکز اصلی شهر، صادر می شود.

جهت اخذ جواز تاسیس ، متقاضی ویا مدیر عامل شرکت با همراهی مدارک ثبتی و هویتی و نیز داشتن کد اقتصادی به واحد های مربوطه مراجعه کرده و حضورا باید برنامه ها و ظرفیت های تولیدی خود را به کارشناسان سازمان صنعت تشریح نمایند.

در آخر کار چنانچه طرح تولیدی موصوف از نظر کارشناسان سازمانعملیاتی و اقتصادی دانسته شد جواز تاسیس کارخانه آنها صادر می شود.

 

مدت زمان اخذ جواز تاسیس

 

 

مدت زمان لازم برای اخذ جواز تاسیس

مدت زمان لازم بر حسب سازمان و مرجع صادر کننده جواز تأسیس متفاوت می‌باشد.
این مدت زمان برای جواز تأسیس صادره از وزارت صنعت و معدن و تجارت بطور متوسط ۱۵ روز تا۲ ماه می‌باشد.
مدت زمان لازم برای اخذ جواز تأسیس از وزارت جهاد کشاورزی بین ۲ ماه الی ۴ ماه می‌باشد.
همچنین مدت زمان لازم برای صدور جواز تأسیس از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ۲ الی ۳ ماه می‌باشد.

روش اخذ جواز از وزارت صنعت
ثبت نام در سایت بهین یاب
دریافت نام کاربری و کلمه عبور
نوشتن طرح توجیهی
پس از این مراحل باید منتظر بود تا ثبت‌نام توسط کارشناس مربوطه بازبینی شود و درصورت عدم مشکل و نقص با تایید کارشناس منجر به صدور جواز تاسیس شود.

هنگام گرفتن جواز تاسیس باید به این مسأله دقت کنید که در یک جواز کالاهای مرتبط با یکدیگر باید ذکر گردد چون هر کالا یک کد آیسیک دارد که باید به یکدیگر مرتبط باشند.

 

پس از صدور جواز تاسیس می‌توان نسبت به اخذ پروانه بهره‌برداری اقدام کرد یعنی قبل از صدور پروانه باید جواز تاسیس گرفته شود.

 

نکته: هر شخص و هر شرکت فقط یک‌بار می‌تواند در سایت بهین یاب ثبت‌نام کرده و شناسه ملی بگیرد یعنی هر کدملی فقط یک ‌بار در سایت ثبت‌نام می‌شود و باید بعد از ثبت نام، نام کاربری و کلمه عبور را به‌خاطر بسپارد.

 

برای پاسخگویی به سوالات شما بی صبرانه منتظر تماس شما با آروین هستیم تا کارشناسان ما به صورت شبانه روزی و رایگان پاسخگو و راهنمی شما عزیزان باشند.

۴۴۹۶۰۳۴۲

۴۴۹۶۰۳۵۲

۰۹۹۰۴۸۰۸۴۵۴

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
برای دریافت کد اقتصادی چکار باید کرد؟

برای دریافت کد اقتصادی چکار باید کرد؟

کد اقتصادی چیست و برای دریافت کد اقتصادی چکار باید کرد؟

فعالیت های اقتصادی به روش های مختلفی در جامعه انجام می شود. حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی نیازمند شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد.

کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابت ها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.
پس از ثبت شرکت و همچنین دریافت کارت بازرگانی ، داشتن کد اقتصادی ضروری می باشد؛
در ادامه باهم به نحوه و مراحل دریافت کد اقتصادی خواهیم پرداخت.

اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی

کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند . قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد .

مجوز فعالیت

مجوز فعالیت به سندی اطلاق می گردد که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هر شخصی از طرف یکی از مراجع ذی صلاح تایید شده باشد. مانند : کسب پروانه داروخانه ها از وزارت بهداشت درمان ، کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی

محل فعالیت تجاری

محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر به عنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود.

(مانند دفتر پیمانکاری یا شغل های مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل به صورت قطعی یا اجاره در اختیار مودی می باشد.)

رسید بانکی

مبلغ فیش بانکی در کلیه شهرستانها به حساب ۵۲۳ خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی از جانب مودی واریز می شود .

پرینت مربوط به شماره اقتصادی

پرینیت یک برگ صادر شده قبل از صدور کارت می باشد که کلیه اطلاعات مربوط به مودی اعم از هویت و مالیات را شامل می شود که به عنوان رسید از مودی توسط مامورین پست و بایگانی در پرونده مودی استفاده خواهد شد.

کارت اقتصادی اشخاص حقیقی

رنگ و شکل و مندرجات کارت جدید با کارتهای قبلی تفاوت خواهد داشت و عکس ۲*۳ مودی ، نام ونام خانوادگی، شماره اقتصادی ، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی در آن درج خواهد شد.

کارت اقتصادی اشخاص حقوقی

تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد . با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی نیز درج واهد شد .

بعد از ثبت شرکت برای اشخاص حقوقی و دریافت جواز برای افراد حقیقی باید ب مدارک اصلی خود و دفترچه های پر شده مربوطه به اداره دارایی به اداره دارایی مربوطه به آدرس محل کار خود مراجعه کنند.
پس از شناسایی در اداره دارایی و تحویل مدارک و تشکیل پرونده پس از گذشت چند روز یکی از کارشناسان اداره مربوطه برای بازدید به محل کار و تایید هویت و صلاحیت شما دستور به صادر کد اقتصادی شما رو می کند.
پس از پرداخت فیش های مربوطه و ثبت در سیستم برگه سبز کد اقتصادی شما صادر خواهد شد.

ما در ثبت آروین با استفاده از کارشناسان و کلای مجرب برای سهولت در انجام کلیه اموری ثبتی در خدمت شما سروران می باشیم.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]