کارت بازرگانی شرکتی

در مقاله زیر به نکات در زمینه با کارت بازرگانی شرکتی اشاره خواهیم کرد.

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد.

بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال می باشد.

نکته هایی درباره کارت بازرگانی:

*کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

*هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.

*برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

*آدرس های درج شده در اظهارنامه ی ثبتی،مفاصا حساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری و با هم مطابقت داشته باشند.

*حضور متقاضی کارت در کلیه ی مراحل پذیرش و تحویل کارت الزامی است.

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی شرکتی

 

۱- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
۲- گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها
۳- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل
۴- فرم دال تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسنادرسمی
۵- اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ق.م .م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدورکارت بازرگانی در سال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت
۶- روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکت بایستی درراستای صادرات و واردات کالا باشد.
۷- اصل کارت ملی مدیرعامل در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن وبارگذاری تصویرشناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد.

۸- دو قطعه عکس جدید، تمام رخ ، ساده رنگی و با پشت زمینه سفید
۹- اصل مدرک تحصیلی معتبر حداقل دیپلم متوسطه مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد.

* تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند.

۱۰- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

* تبصره : متقاضیانی که سن آنان۵۱ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند.

۱۱- داشتن حداقل سن۲۳ سال تمام
۱۲- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی

۱۳- ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل :

الف:اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی
ب:اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی
ج:اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفترمرکزی

۱۴- کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت tax.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور