ثبت شرکت های مختلف

نگاهی به چگونگی ثبت شرکت ها

اهداف و سیاستهای اقتصادی کشورمان در سالهای اخیر در راستای توسعه اقتصادی و خصوصی سازی پیش می رود که این امر منجر به ثبت شرکت های مختلف شده است.

واگذاری کلیه ی فعالیت ها و کارها به بخش های خصوصی باعث شده است که اشخاص جهت تاسیس و ثبت شرکت های مختلف اقدام نمایند و با انجام اعمال بازرگانی در نظر گرفته شده منجر به کمرنگ شدن مدیریت دولت در حیطه ی اقتصادی گردند.

این اتفاق از وظایف مرجع ثبت شرکت های مختلف و موسسات غیر تجار ی می باشد تا شرکت ها با سپری کردن مراحل اداری و ثبتی براساس ضوابط و موارد قانونی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسند و شروع به ارائه خدمات کنند.

شرکت به بیانی رسا و راحت تر: همانطور که از نامش پیداست از خانواده کلماتی مانند شراکت و شریک می باشد. به طور کلی شرکت به معنای این است که اشخاصی (۲ نفر به بالا) در کنار یکدیگر قرار بگیرند و مجموعه ای را با هم تشکیل دهند و با آن مجموعه فعالیت های اقتصادی انجام دهند، تا بتوانند درآمدی از آن داشته باشند.

دسته بندی شرکت ها

 

شرکت ها کلا به دوسته بندی تقسیم می شوند که هر کدام از این دسته ها خود بخش های مختلفی را شامل می شوند.

الف: شرکت های تجاری

ب: شرکت های مدنی

  • شرکت های تجاری: نوعی از شرکت می باشد که تحت نظر قوانین تجارتی تشکیل می شوند و هدف از ایجاد آن ها کسب منفعت و سود و تقسیم آن میان اعضای شرکت می باشد.

کلیه ی فعالیت های شرکت پیرامون امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرد.

شرکت های تجاری به ۷ شاخه زیر تقسیم بندی می شوند:

۱ – شرکت سهامی (مانند شرکت های سهامی خاص و عام)

برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا ۳ نفر است.

حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت به میزان یک میلیون ریال می باشد.

وجود ۲ بازرس در شرکت سهامی خاص الزامی است.

وجود هر یک از سمت های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس در شرکت سهامی خاص اجباری می باشد.

شرکت های عمرانی ، شهرداری که معمولا در مزایدات و مناقصات شرکت می کنند، شرکت سهامی خاص را انتخاب می کنند.

اعتبار هیات مدیره شرکت سهامی خاص ۲ سال شمسی و بازرسین ۱ سال مالیاتی می باشد و پس از انقضاء باید تمدید و یا تعویض شوند.

(یعنی در کل حداقل ۳ عضو و ۲ بازرس برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز می باشد. )

۲ – شرکت با مسئولیت محدود

نوعی از شرکت های تجاری است که حداقل با ۲ شریک قابلیت ثبت دارد.

افرادی که قصد ثبت شرکت بازرگانی را دارند شرکت مسئولیت محدود را انتخاب می کنند.

حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت ها یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

مدت مسئولیت هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود، نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه به ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد.

مسئولیت و ضمانت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تا سقف میزان سرمایه است.

در کشورهای خارجی برای امور بازرگانی و عمومی اکثرا شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب می کنند.

۳ – شرکت تضامنی

شرکتی که تحت نام مخصوصی جهت انجام امور تجاری بین ۲ یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود که تحت نام مخصوصی جهت انجام امور تجاری بین ۲ یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود به طوری که اگر دارایی شرکت برای ادای قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد.

هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث است به طوری که اگر دارایی شرکت برای ادای قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث است.

۴ – شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین ۱ یا چند نفر شریک ضامن و ۱ یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

۵ – شرکت مختلط سهامی

شرکتی است که تحت نام مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و ۱ یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

۶ – شرکت نسبی

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین ۲ یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هریک از شرکاء به میزان سرمایه ی آنها در شرکت می باشد.

۷ – شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکتی است که با اهداف هفت گانه ی مندرج در قانون بخش تعاونی با قید واژه ی تعاونی تشکیل می شود و جهت تشکیل آن حداقل ۷ نفر با تابعیت ایرانی باید حضور داشته باشند.

 

* شرکت های مدنی : نوعی از شرکت می باشند که از اجتماع مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه تشکیل می گردد و از در هم آمیختن سهم الشرکه ی نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی به وجود می آید با این تفاوت که مالکیت سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت انتقال نمی یابد و هر شخص به طور جداگانه مالک سرمایه ی خود می باشد و امور به صورت مشارکتی اداره می شوند.

مزایای ثبت شرکت های مختلف چیست و چرا باید شرکت ثبت کنیم ؟

در هر شراکتی امکان دارد، در تقسیم سود بین شرکا به مشکل بر بخورند که در اکثر مواقع به درستی انجام نمی شود.

حال اگر شرکا در ابتدای شراکت خودت شرکتی را به ثبت برسانند، به دلیل قید شدن همه مسائل هنگام ثبت شرکت و تنظیم اوراق اداری در اساسنامه و شرکت نامه، موقع تقسیم سود با هیچ مشکل مواجهه نخواهند شد و می توانند با سند و مدرک از حق خود دفاع کنند و به تقسیم کردن سود بپردازند.

یکی دیگر از مزیت های ثبت شرکت این می باشد که جلوه حقوقی، قانونی و رسمی به کسب و کارتان می بخشد.

اگر موقعیتی برایتان پیش بیاید که بتوانید با مجموعه ای دولتی یا خصوصی وارد مذاکره شوید و قراردادی را منعقد کنید بسیار حائذ اهمیت می باشد که شرکتی معتبر داشته باشید که دارای شماره ثبت است و قابل اعتماد است.

این روزهای شرکت ها به سختی با اشخاص حقیقی وارد مذاکره تجاری می شوند و بزرگترین دلیلی که شرکت ها با اشخاص حقیقی کار نمی کنند این است که نمی توانند به راحتی به آن ها اعتماد کنند و کار را به یک شخص بسپارند یا خیالشان از این بابت راحت نیست که کسی غیر از آن شخصی حقیقی وجود ندارد که مسئولیت کار را بر عهده بگیرد و امکان پیگیری در صورت نبود آن فرد از هیچ منبعی نمی باشد.

مراحل ثبت شرکت های مختلف چگونه است ؟

مراحل ثبت شرکت نیز مانند بقیه کارهای اداری که این روز ها انجام می دهیم فن وفنون و پیچیدگی خاص خود را دارد.

در ایام نه چندان دوراگر شخصی می خواست شرکتی ثبت کند، میبایست به سازمان ثبت شرکت های استان خود مراجعه می کرد، پس از کلی در صف و انتظار ماندن فرم های ثبت شرکت را دریافت می کرد و پس تکمیل فرم ها و فراهم کردن مدارک مورد نیاز آن را تسلیم اداره و سپس پرداخت هزینه های قانونی ثبت شرکت را انجام می داد و منتظر می ماند تا مراحل ثبت شرکت یکی پس از دیگری توسط اداره انجام شود تا در نهایت شرکت به ثبت برسد.

ولی این روز ها مسائل کمی ساده تر شده است ولی هنوز پیچیدگی های خاص خود را دارد. این روزها نیز مانند گذشته شما نیز می توانید اقدام به ثبت شرکت های مختلف خود کنید اما دغدغه و مشکلات خود را به همراه دارد زمان طولانی که باید بگذرانید و آزمون و خطا هایی که انجام می دهید و هزینه های قانونی و واریزی هایی که به خاطر آزمون و خطاهایتان چند باره باید پرداخت کنید. در آخر به این نتیجه خواهید رسید که بهتر است کار را به کاردان آن بسپارید.

چه نامی برای شرکت مان انتخاب کنیم ؟

اتتخاب نام شرکت نیز کمی قلق خاص خود را دارد چون نام شرکت شما باید توسط اداره ثبت شرکت ها تایید شود. اداره ثبت شرکت ها نام درخواستی شما را با بقیه شرکت های موجود بررسی می کند که نام مشابه شرکت دیگری را انتخاب نکرده باشید.

لازم به تذکر است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می‌شود و شرکت‌هایی که در سایر شهرها ثبت می‌شوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می‌شوند.

روند ثبت شرکت های مختلف در اداره ثبت شرکت ها چگونه است؟

جهت تعیین مقدار حق‌الدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» ‌مراجعه کرد.

لازم به ذکر است درصورتی‌ که کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام می‌نماید.

سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی معین می شود؛ ‌به بانک و حساب تعیین‌شده واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهی را به “‌واحد حسابداری” ‌اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگه‌ تقاضانامه درج می‌کند و بعد مدارک به *واحد ثبت تأسیس و تغییرات* اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تحویل و شرکت ثبت‌ می‌شود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا وکیل رسمی شرکت اخذ می‌گردد.

سپس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده‌ی شرکت، ضبط و نسخه‌ی دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند *سند ثبت شرکت* ‌است، که این موارد توسط وکیل پرونده انجام می شود.

‌ در نهایت، متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخه‌ی دیگر را به دفتر یک روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند.

با توجه به ماده‌ی ۶ نظامنامه‌ قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده‌ی ۱۹۷ قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت باید خلاصه‌ی شرکت ‌نامه و منضمات آن توسط اداره‌ ثبت در روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشر شود.

 

نکته۱: اظهارنامه‌ ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامه‌ مزبور باید تقاضانامه ‌ای دایر بر قصد تأسیس شرکت تنظیم شود.

 

نکته ۲: شرکت ‌نامه‌ مذکور باید به صورت رسمی باشد. شرکت‌ نامه نیز حاوی اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است.

 

به موجب ماده‌ی ۵ قانون طرح اصلاحی آیین‌نامه‌ی ثبت شرکت‌ها مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰، اداره‌ی ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شرکت‌نامه، قائم‌ مقام دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند و از این رو برای تنظیم شرکت‌ نامه‌ی رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانه‌ی اسناد رسمی نیست.

 

نکته ۳: در صورت‌جلسه‌ی مذکور، نکات ذیل درج می‌شوند: ‌زمان تشکیل جلسه، ‌تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت ‌نامه به تصویب و امضای کلیه‌ی شرکای شرکت رسیده است.

 

تعیین و تصریح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها، تعیینِ دارندگانِ حق امضای اسناد تعهدآور شرکت، تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورت‌جلسه‌ی مذکور، ‌قبول سِمت می‌ نمایند.

تصریح به مبلغ سرمایه‌ شرکت و پرداخت آن از طرف کلیه‌ شرکا و تحویل آن توسط مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایه‌ شرکت، تعیین شخصی برای انجام کارهای لازم برای ثبت شرکت.

هزینه ثبت شرکت های مختلف چقدر می باشد ؟

هزینه های ثبت شرکت نسب به شرکتی که قصد ثبت آن را دارید متغیر می باشد، زیرا به نسب نوع شرکت ای که می خواهید ثبت کنید (مثلا شرکت مسئولیت محدود یا  شرکت سهامی خاص ) هزینه های قانونی که باید پرداخت کنید ، هزینه تمبرهای ثبتی یا مالیاتی و مقدار مبلغی که می خواهید به عنوان سرمایه انتخاب کنید می تواند بسیار متفاوت باشد.

لذا جهت اطلاع از قیمت ها با شرایطی که مد نظر شما می باشد با آروین تماس بگیرید.

در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات و اقدامات لازم جهت ثبت شرکت نیز می توانید از مشاوران ثبتی آروین به صورت رایگان بهرمند گردید.

۰۹۹۰۴۸۰۸۴۵۴

۴۴۹۶۰۳۴۲ – ۰۲۱

۴۴۹۶۰۳۵۲ – ۰۲۱