ثبت برند لاتین

ثبت برند لاتین

اگر معنی برند شما فارسی نباشد میبایست الزاما اقدام به ثبت برند لاتین نمایید و در این مورد چیزی که از اهمیت بالایی برخوردار است معنای برند است.

در هنگام ثبت برند در قالب لاتین باید علاوه بر سوابق ثبتی ، از عدم تشابه برند با برندهای ثبت شده در مادرید نیز اطمینان حاصل فرمایید.

همانگونه که می دانید ثبت برند لاتین دارای سوابق ثبتی گسترده ای می باشد بنابراین امکان ثبت لاتین برند شما بسیار کم تر از ثبت برند فارسی می باشد.

 

علامت مورد نظر برای ثبت در صورت احراز شرایط فوق در روزنامه رسمی کشور انتشار می یابد و در صورتی که در مدت یک ماه پس از انتشار آگهی ، ادعا یا اعتراضی نسبت به علامت کلمه یا عباراتی که به همراه علامت تجاری بکار برده می شود صورت گرفت ، برند مورد نظر باید به زبان فارسی درج گردد.

استفاده از حروف لاتین نیز تحت در شرایطی مجاز است که اندازه آن ها از اندازه حروف فارسی کوچکتر باشد.

نکاتی درباره ثبت برند لاتین

۱- جهت ثبت برند چه کلمه مورد نظر فارسی بوده و با فونت لاتین نوشته شود و یا اینکه خود کلمه ریشه لاتین داشته باشد ، تفاوتی در وجود کارت بازرگانی نیست.

۲- در جریان ثبت برند ، باید بررسی سوابق ثبتی مادرید و سایر برندهای غیر فارسی نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
( در این رابطه لازم به توضیح است، به منظور جلوگیری از ثبت جداگانه در هر دفتر کشوری یا ناحیه ای، WIPO نظام بین المللی ثبت علائم را اجرا می کند.

این نظام توسط دو عهد نامه اداره می شود: توافق نامه ی مادرید، وابسته به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مادرید – موافقت نامه ی مادرید، شخص دارای اتصال توسط ملیت،مقر یا موًسسه – یا کشوری در ارتباط با یک یا هر دوی این عهدنامه ها می تواند بر اساس ثبت یا درخواست در دفتر آن کشور،ثبت بین المللی موًثری در چند یا تمام کشورهای عضو اتحادیه ی مادرید بدست آورد. )

۳- ثبت برند هیچ ارتباط مستقیمی با پرداخت مالیات و عوارض دارایی ندارد.

مدارک لازم برای برند لاتین حقیقی

۱- تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی
۲- نمونه علامت درخواستی ( ۶ در ۶ سانت )
۳- ارائه جواز کسب یا پروانه بهره برداری یا جواز تولید یا جواز صنایع یا جواز تاسیس
۴- کارت بازرگانی

مدارک لازم برای برند لاتین حقوقی

۱- کپی شناسنامه و کارت ملی همه اعضا
۲- نمونه علامت درخواستی ( ۶ در ۶ سانت )
۳- روزنامه ثبتی یا آگهی روزنامه تغییرات شرکت
۴- ارائه جواز کسب یا پروانه بهره برداری یا مجوز ساخت یا جواز تاسیس یا جوایز صنایع
۵- کارت بازرگانی