تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

 

پس از ثبت شرکت، هر گونه تغییرات و تصمیماتی نظیر تغییر نام شرکت در هر زمانی قابل اعمال است و مراحل خاص خود را دارد.

 

نامی که قرار است انتخاب گردد، منوط به رعایت کلیه ی قوانین و دستورات مربوط به اسم شرکت ها و عندالاقتضاء اخد مجوزهای لازم خواهد بود و مانند ثبت اولیه مشمول کلیه قوانین می باشد.

 

اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها، به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

 

مضاف بر آن، در تغییر نام شرکت رعایت مواد ۹۵ و ۱۱۷ و ۱۴۱ و۱۶۳ و ۱۸۴ و ۲۰۰ قانون تجارت و تبصره ذیل ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده ۱ آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری الزامی است.

 

تصمیمات در خصوص تغییر اسم شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شود.

 

لذا برای تغییر نام شرکت می بایست در ابتدا مجمع عمومی فوق العاده ای تشکیل گردد که با تنظیم صورتجلسه تغییر نام توسط اعضا امضاء شود؛ پس از آن می بایست مدارک لازم به اداره ثبت تقدیم گردد.

 

شرایط و معیارهای انتخاب نام برای شرکت:

به موجب دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نام شرکت باید به زبان فارسی و ایرانی باشد و باید از انتخاب واژگان بیگانه خودداری کرد. مرجع ثبت شرکت‌ها نام های بیگانه را مگر با اجازه وزارت مزبور نمی پذیرد.
بهتر است نام‎‌ها‎یی که انتخاب می‎شوند خاص بوده و عمومیت کمتری داشته باشند، این امر به تایید نام شرکت کمک می‌کند.
نام های انتخابی نباید یک بخشی باشند و باید ترکیبی از سه سیلاب ( سه بخش) باشند. نام‎ها‎یی که دارای دو بخش هستند در صورتی پذیرفته می‎شوند که تکراری نباشند.
نام انتخابی نباید با شرع، عرف و اخلاق جامعه در تضاد بوده و همچنین نباید شامل واژه‌های بی معنا یا الفاظ قبیح و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت سهامی خاص

 

۱- کپی آگهی تاسیس
۲- کپی روزنامه رسمی
۳- کپی مدارک شناسایی همه اعضا
۴- در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت با مسوولیت محدود

 

۱- کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا
۲- آگهی و روزنامه تغییرات قبلی شرکت
۳- آگهی تاسیس و روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت