تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت چگونه انجام می شود ؟

تغییر آدرس شرکت ، منظور همان نشانی قانونی و اصلی شرکت محسوب می¬شود که هنگام ثبت شرکت در بند سوم اساسنامه شرکت ذکر می شود.

آدرس شرکت می بایست آدرس یک ساختمان اداری باشد ولی اداری بودن آن در زمان ثبت شرکت الزامی نیست.

اما از زمان ثبت تا دو ماه پس از آن برای تعیین یک مکان اداری وقت دارید زیرا در این بازه زمانی باید برای تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام کنید و ارائه سند یا اجاره نامه یک مکان اداری از مدارک لازم جهت دریافت کد اقتصادی است.

قانون، آدرس ثبت شده را به عنوان نشانی معتبر شرکت می¬شناسد؛ بنابراین تغییر آدرس یا افتتاح شعبه های جدید را باید به سرعت به مراجع ذیربط اطلاع دهید.

به هرحال بعد از ثبت شرکت به هر دلیلی ممکن است که تصمیم بر تغییر آدرس گرفته شود.

 

اتخاذ چنین تصمیمی بر عهده مجمع فو¬ق العاده عمومی است. البته چنانچه در اساسنامه شرکت قید شود می توان اجازه تغییر آدرس و شعبه های جدید را به هیئت مدیره سپرد.

پیشنهاد می شود که در اساسنامه به جای آدرس دقیق شرکت، شهر محل اقامت شرکت قید شود تا با هر جابه جایی مجبور به اصلاح اساسنامه نشوید.

تغییر آدرس در شرکتهای سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص همانند آنچه در بالا گفته شد بوده و نیازمند تشکلی مجمع عمومی به طور فوق العاده جهت تنظمی صورتجلسه است.

نکته آن این بوده که علاوه بر تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس و امضا هیات ریسه مجمع و هیئت مدیره، سهامداران شرکت باید یک لیست جداگانه که در آن میزان سهامشان نیز قید شده است را امضا نموده و همراه صورتجلسه به اداره ثبت ارسال نمایند.

تغییر آدرس در شرکتهای مسئولیت محدود

در شرکت مسئولیت محدود همانند آنچه در بالا گفته شد بوده نیازمند تشکلی مجمع عمومی به طور فوق العاده است با این تفاوت که در تنظیم صورتجلسات نیاز به امضا لیست جداگانانه سهامداران در برگه ای جداگانه نیست.

 

مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت

 

۱- تصویر مدارک شناسایی کلیه اعضای شرکت ( هیئت مدیره و سهامداران)
۲- تصویر روزنامه تاسیس شرکت
۳- تصویر آگهی تاسیس شرکت
۴- آگهی آخرین تغییرات (در صورت وجود)

فرآیند و مراحل تغییر نشانی شرکت

۱- تکمیل مدارک توسط موکل و تحویل به کارشناس
۲- تحویل مدارک به وکلا
۳- صدور صورتجلسه و تحویل به موکل جهت امضا
۴- تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا
در صورت نقص در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نقص اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )
۵- تایید نهایی و صدور آگهی تغییرات
۶- تقریبا دو هفته پس از صدور آگهی صدور در روزنامه رسمی